Reporty a přehledy -> Seznam úhrad - veškeré vložené platby do systému

Reporty a přehledy -> Přehled prodejů - veškeré odeslané nestornované kalkulace


Tyto dva užitečné reporty nelze vždy bezpodmínečně srovnávat, je třeba vzít na vědomí hlavně používání stálých účtů a filtrace v obou reportech.


Už přesunem na stálý účet vznikne úhrada do seznamu úhrad. Pak další, jakmile dojde k úhradě.

Stálý účet pak lze vyúčtovat například na jiné lokalitě a tím vzniká další položka do seznamu úhrad.Podrobněji o Seznamu úhrad čtěte zde