Exportujte si data nebo používejte elektronické výkaznictví Cizinecké policii ČR, formát unl.