Sestava umístění pracovníků Vám poskytne souhrnný přehled všech Vašich pracovníků ze všech provozoven. V kalendářním zobrazení Vám ukáže rozmístění pracovníků mezi provozovnami a také počet pracovníků na dané provozovně pro daný den. 

Snadno můžete také pracovníka půjčit z jeho domovské provozovny na nějakou jinou, kde bude k dispozici pro rezervace. 


Přehled najdete přes Nastavení - Pracovníci - Pracovní doba. Nejprve vyberte, pro jaké období chcete data zobrazit. Zobrazí se tabulka se seznamem všech pracovníků všech propojených provozoven a zkratkou provozovny, kam je zrovna pracovník zařazen. Pracovníci bez disponibilit nebo nepřítomní mají okénko prázdné. 


Tip: Pokud byste potřebovali pracovníky seřadit jinak, stačí přepsat pořadové číslo a aktualizovat pořadí příslušným tlačítkem. 


Kliknutím na editační tužku vedle pořadového čísla pak můžete umístění pracovníka snadno a rychle upravit. Zobrazí se měsíční seznam, kde jen stačí vybrat, pro které dny má být pracovník zařazen jinam, případně kdy je zcela nepřítomen. Po uložení změn se pracovník automaticky objeví ve štaflích v přiřazené provozovně. 

Jak na nastavení disponibilit se dočtete zde.