V přiloženém souboru PDF naleznete doporučený hardware pro hladký provoz Venta ve Vaší provozovně.