Je možné si v HT nastavit k jakému datu bude vybírán kurz dokladů s šablonou pro přepočet do druhé měny (položek faktury, total a platba).

Pro nastavení si lze vybrat jednu ze tří možností: 

a) Platný v době tisku = pro přepočet se použije kurz platný k datu a času v němž byl doklad tištěn. Tedy v případě, že hotelový kurz se denně mění bude každý den jiný přepočet.

b) DUZP = použije se kurz, který byl platný k DUZP.

c) Vytvoření dokladu = pro přepočet se použije kurz platný k datu a času, kdy byl vytvořen.

Jako výchozí je nastaven "Platný v době tisku".

Nastavení najdeme přes Nastavení - Provozovna - Nastavení systému - záložka Ostatní nastavení.