DPH zrušení koeficientu - novela zákona o DPH

Vážení zákazníci,


v návaznosti na novelu zákona o DPH z roku 2019 dochází ke zrušení koeficientu při výpočtu DPH. Ten byl dosud aplikován při výpočtu DPH shora na daňových dokladech v systému HotelTime. 


Úprava bude do systému implementovaná dne 29. 08. 2019.


Nově lze tedy využít 2 metody výpočtu DPH:

1. Prodejní ceny bez DPH = součin základu daně a sazby daně (metoda zdola, zůstává bez úpravy) - nastavení pro prodejní ceny bez DPH je k dispozici v nové verzi systému HotelTime 4.


2. Prodejní ceny s DPH = rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně a DPH, které se vypočítá jako součást z ceny (metoda shora):

1,21 v případě 21% sazby daně

1,15 v případě 15% sazby daně

1,10 v případě 10% sazby daně


Tým zákaznické podpory HOTELTIME SOLUTIONS


1 person likes this