Vento - uzávěrky roku 2020 a nová verze 2.9.10

Vážení zákazníci,


rádi bychom vám touto cestou vyjádřili podporu do dalšího roku 2021. Naše velké přání je, aby se povedlo proměnit současnou situaci v příležitost, ať už v obchodní rovině nebo osobní. Zůstáváme s vámi a nevzdáváme se. Postupně pro vás budeme uvolňovat novou verzi Venta 2.9.10.

Tento konec roku je absolutně jiný, než všechny předchozí. Budeme si ho všichni pamatovat jako obrovský zvrat ve službách a jejich charakteru. Chystáme pro vás celou sadu novinek, které mohou výrazně přispět automatizování práce na skladech a kvalitě vašich poskytovaných služeb.


Novinky jsou tyto:

1. Snadnější právě s importem dokladů - příjemky z Marko / Bidfood 

Makro má různé typy jednotek znamenajících určité množství (CA, BT, BG, SW, BX) 

V nastavení jednotek nyní můžete zaškrtnout „Importovat v kusech“. Pokud se při importu narazí na tuto jednotku (v případě Makra např. BX, SW, BG, BT, CA, PC), jednotka pro import se vezme jako kus, což odpovídá jednotkové ceně (v datech Makra je počet jednotek). Zároveň je po importu dokumentu vidět „Množství v externích jednotkách“ – např. 1 BX, ale Množství je 10 a systémová jednotka je kus (tolik kusů jsem přijal).


2. Přidáváme nové číslování skladových dokladů a účtenek.

Jestliže používáte exporty dat z Vento do účetnictví, pak je doporučené na konci roku provést vynulování řad, tak aby nové doklady v roce 2021 začali od1.

Přidáváme také možnost vložení zástupky pro rok do formátu číselné řady %Y% -> 1, %YY% -> 21, %YYYY% -> 2021. Zástupka se bude měnit automaticky podle kalendářního roku, vyhnete se tedy zbytečným ručním editacím. Pro uživatele HotelTime je zástupka již dobře známá.


Konec roku je díky lockdownu jiný. Nevyžaduje žádnou speciální akci


Pokud realizujete nějaké tržby, které generujete v systému HotelTime a chtěli byste jejich výkon rozdělit mezi 31.12.2020 a 01.01.2021 je potřeba provést POS uzávěrku během dnešního dne (nejpozději do půlnoci). Byla Vám uvolněna verze systému 2.9.10, která umožňuje nastavení číselných řad. Jestliže je vaše verze stále 2.9.9 - kontaktujte zákaznickou podporu se spěšnou žádostí o uvolnění. Verzi 2.9.10 budeme uvolňovat postupně všem zákazníkům.


Video pro vynulování řad pro uživatele s novou verzí 2.9.10 https://www.loom.com/share/02d49afd8a93420495730b36d5daed07


POS uzávěrka převede tržbu za 31.12.2020 do HotelTime výkonů hotelu podle středisek.
Po provedení uzávěrky je doporučená kontrola formátu číselných řad skladových dokumentů a účtenek - vynulování řady je vhodné použít v případě exportů účetnictví. Jestliže nulujete i skladové doklady, je vhodné provést i provozní uzávěrku skladu, aby zahrnovala data jen 31.12.2020.

Po provedení bodů výše restartujte kasu.


3. Podpora nových typů plateb (EPOS, Clubspire, Externí systém) v reportu DPH 


4.  Doplňujeme hromadu funkcí pro Ordermany

  • Podpora oddělovačů a seskupování položek
  • Možnost řídit pořadí tlačítek na obrazovce
  • Vlastní text tlačítka kalkulace
  • Tlačítko mezery na obrazovce
  • Storno jen s vrácením na sklad vážeme na Storno tlačítko Orderman


Rádi bychom vám také připomněli, že před otevřením vašeho zařízení je vhodné zapnout všechny kasy i mobilní zařízení, provést testovací prodeje. Stáhne se vám nová verze Venta a ověříte si tím funkčnost kasy a tiskáren.


Se srdečným pozdravem,

Tým zákaznické podpory HOTELTIME SOLUTIONSLogin or Signup to post a comment