Libero chystá nový fakturační modul

Právě dokončujeme nový fakturační modul v Liberu.


Celý původní fakturační modul převádíme do nového, zachováváme při tom jeho hlavní funkce a k nim přidáváme nové. Zpřísňujeme také pravidla používání certifikátů a rozšiřujeme jejich vyúčtování.


Co přidáváme a upravujeme? 

1. Nastavení pro účty a doklady

  • službu pro zaokrouhlení
  • maximální částku pro vytvoření účtu, jinak se bude vytvářet faktura se všemi náležitostmi.
  • rozpis daně pro dárkové certifikáty
  • služby pro časový a cenový certifikát
  • jazykové verze tisku (cs a en)

2. Nastavení číselných řad

3. Nově bude k dispozici seznam dokladů i s filtrováním

4. Přidáváme detail dokladu

5. Detaily účtu zobrazují nově také navázané doklady (rezervace, vstupy, certifikáty a drobný prodej)

6. Měníme dárkové certifikáty

  • při uhrazení certifikátu dojde k vytvoření dokladu (účet/faktura)
  • na dokladu se zobrazuje certifikát jako jedna položka
  • při uplatnění certifikátu oproti rezervaci vznikne na finálním dokladu položka se zápornou cenou a poníží zbývá k úhradě.
  • použitý certifikát nelze stornovat

7. Přidali jsme rastry služeb

8. Přidali jsme nastavení účetnictví pro exporty účetních dávek přímo ze systému Libero


Co to znamená v praxi?

Celá úprava je právě v testovací fázi a jakmile bude ukončena, zařadíme ji k uvolnění pro všechny naše zákazníky. Oznámení o uvolnění a případné změny budeme oznamovat zase zde v důležitých oznámení pro systém Libero. Zákazníci, kteří znají systém HotelTime budou potěšeni, protože fakturační moduly obou systému budou hodně podobné.


Používání systému se pro většinu zákazníků nezmění, systém bude možné užívat jako dosud s drobnými rozdíly, ale velkým potenciálem pro rozšířenou práci s doklady a jejich exportem do vašeho účetního systému. 


Mnoho úspěchů a brzké otevření přeje

tým zákaznické podpory HOTELTIME SOLUTIONS

 

Login or Signup to post a comment