Nový zákon o poplatcích č. 278/2019 Sb. v systému HotelTime

Nový zákon o poplatcích č. 278/2019 Sb. v systému HotelTime 


Od 1.1. dochází ke změně ve způsobu výpočtu a odvádění poplatků za pobyt. Tyto změny jsou také zohledněny v systému HotelTime a to následovně.


1) Odvod poplatků a správná evidence za prosinec 2019
Jako doposud se tato problematika řeší v reportu poplatků a není třeba nic měnit. Na počátku ledna 2020 je nutné si tento report za prosinec vygenerovat a vytisknout. (Vhodné je si vytisknout a archivovat tyto reporty i za další historické měsíce, protože nebudou již v této podobě v systému dostupné.)


2) Příprava osvobozených kategorií
Pro správnou evidenci osob osvobozených od poplatků (mimo věku) je nutné si tyto kategorie, relevantní pro váš provoz, vytvořit v sekci NASTAVENÍ – KATEGORIE – SUBJEKTŮ. Každý bydlící spadající do kategorie osvobozené od poplatku (mimo věku) musí mít ve svém profilu mít přiřazenu danou kategorii.


3) Odvod poplatků a správná evidence od 1.1.2020
Po vygenerování reportu poplatků za rok 2019 je nutné v sekci NASTAVENÍ – CENÍKY – VĚKOVÉ KATEGORIE upravit výši POPLATKU Z LŮŽKA (který bude v průběhu ledna přejmenován na POPLATEK Z POBYTU) dle dané místní vyhlášky. U ostatních poplatků je nutné hodnotu smazat. V reportu bude možné označit pro které kategorie se poplatek neaplikuje viz. bod 2. výše.


4) Nastavení ceníků

Nastavení poplatků v ratecodech je v sytému HotelTime velice variabilní a každý klient si doposud mohl nastavit každý ratecode dle svých potřeb. Tato funkcionalita se v systému nemění. Vhledem ke změně názvu poplatku je na zvážení, zda si nezaložit nový poplatek s názvem POPLATEK Z LŮŽKA v sekci NASTAVENÍ – PROVOZOVNA – VÝROBKY A SLUŽBY nebo přejmenovat některý ze stávajících.
Pro lepší přehlednost byl vytvořen nový report v sekci NASTAVENÍ – CENÍKY – RATE CODE – RATECODE REPORT POPLATKŮ, který přehledně ukazuje aktuální nastavení poplatků u všech ratecodů (viz obr níže). V případě změny nastavení poplatků na novou výši, bude toto aplikováno na každou novou a editovanou rezervaci (funkce Editace rezervace) daného ratecodu. Na funkci „Editace rezervace bez vlivu na ceny“ nemá změna nastavení poplatku vliv. Stávající rezervace v systému se tímto nastavením nemění. V případě, že budete chtít měnit výši poplatku v samostatné položce na účtu u stávajících rezervací, musí se tato změna provést v průběhu check-inu editací položky účtu, případně jejím dobropisováním, pokud se na danou osobu poplatek nevztahuje.


Report poplatků v ratecodech v HT4Report poplatků v ratecodech v HT3
Přihlásit se nebo Registracepro odeslání komentáře