V systému HotelTime verze 4.2.2 a vyšší je možné ověřovat IČO přes ARES nebo DIČ přes VIES. 


Tento modul slouží k ověřování IČO a DIČ firem, přičemž v případě, že jsou tyto identifikátory validní, dojde na jejich základě k předvyplnění některých polí profilu společnosti.

        Pro ověřování přes ARES je také možné ověřovat, zda je subjekt plátcem DPH přes systém ADIS (Automatizovaný daňový informační systém veřejné správy).


Je-li validní IČO, dojde ve formuláři na základě tohoto identifikátoru k předvyplnění těchto polí:

  • Název
  • DIČ
  • Adresa

V případě validního DIČ, dojde ve formuláři k předvyplnění těchto polí:

  • Název
  • Adresa


Při vkládání rezervujícího při založení rezervace klikněte na tlačítko Ověřit IČO:


V adresáři případně při změně odběratele na dokladu zadejte IČO, DIČ a klikněte na tlačítko Ověřit


Automaticky se předvyplní hodnoty.

 


Změna odběratele na dokladu nabízí ověření také.