Proforma faktura neboli předpis pro platbu neslouží jako daňový doklad. Na základě Proforma faktury zákazník hradí zálohu před uskutečněním pobytu. Jakmile hotel přijme platbu vystavuje Doklad na příchozí platbu, který lze stejně tak vytvořit přímo z rezervace. Pro vytvoření obou dokladů je třeba příslušného uživatelského oprávnění.Postup pro vytvoření Proforma faktury:

1. z detailu rezervace v sekci Vystavené účty vyberte Menu,

2. vyberte Vytvořit proforma fakturu,

3. vyplňte částku pro předpis platby - Hrazená částka a předepsaný způsob úhrady - Pokladna

4. dokončete tlačítkem Uložit.Proforma faktura se vytvoří bez vložené úhrady, jedná se pouze o předpis k platbě, na základě tohoto dokumentu bude zákazník hradit zálohu.


V případě potřeby je možné přednastavené hodnoty editovat – např. datum splatnosti, pokud klientovi poskytujete jinou než je přednastavená, nebo např. hrazenou částku můžete změnit na procentuální podíl celkové hodnoty.


TIP: Některé položky jako např. předvyplněnou dobu splatnosti, popis, službu nebo předpokládanou úhradu můžete nadefinovat v Nastavení -> provozovna -> nastavení systému -> účty a doklady. V případě potřeby je možné přednastavené hodnoty editovat – např. hrazenou částku můžete změnit na procentuální podíl celkové hodnoty.