Report historie hosta zobrazuje historii návštěv hosta ve vašem zařízení a také objem tržeb, které byly v souvislosti s ním uskutečněny. 


V historii hosta započítáváme pobyt, kde se profil hosta objevuje. Data do reportu načítá systém při provedení check-outu pobytu. U check-outu skupinových rezervací postupně v různé dny se hodnoty do historie sčítají postupně.


Místo v systému:

Adresář - Osoby - detail profilu osoby - záložka Historie


Data, která historie hosta zobrazuje: 

 • ID rezervace
 • ID pobytu 
 • RateCode (poslední při checkoutu)
 • Přiřazeny pokoj (poslední při checkoutu)
 • Typ rezervace
 • Segment
 • Zdroj
 • Typ klientely
 • Účel pobytu
 • Poznámka k rezervaci
 • Poznámka k pro pokojskou
 • Rezervující
 • Prodejce
 • Typ stravy (poslední při checkoutu)
 • Typ rezervovaného pokoje (poslední při checkoutu)
 • Měna rezervace
 • Pobyt od - do
 • Počet nocí pobytu
 • Cena rezervace
 • Cena extrasu na hl. účtu celkem 
 • Cena všech účtů bydlícího

 

U zákazníků, kteří migrovali z verze 3.5.0 se nenabízí aktivní proklik do rezervace nebo pokoje.

Zdroj dat:

Všechny rezervace v systému, kde host figuroval jako bydlící. U propojených provozoven se jedná o všechny pobyty napříč provozovnami. Data jsou zobrazená za pobyt, proto stěhování osoby na jiný pokoj nemá vliv.


Pobytem hosta je míněno jeden souvislý pobyt od/do bez ohledu na stěhování. Rezervace systémového typu Day-use a Accompany se započítávají stejně jako standardní rezervace.


Kdy se data do reportu načítají:

Noční uzávěrkou po check-outu posledního pokoje rezervace.


Více k výpočtu cen:

 1. Cena rezervace – celková cena položek z rezervace při vytvoření, vyfiltrováno na pokoj, kde host bydlel
 2. Cena extrasy – vše co bylo na hlavním účtu mimo položek vytvořených rezervací (bodu 1) za celou rezervaci
 3. Cena účty bydlícího – suma všech účtů bydlícího, které měl daný profil v rámci rezervace, bez položek z vytvoření rezervace (bod 1). 

Pokud byly položky z hlavního účtu rezervace (bod 1) přesunuty na účet bydlícího, pak se do Ceny účtů bydlícího nezapočítají, aby nedošlo k duplicitám s bodem 1.


Pokud jsou na pokoji 2 a více bydlících, tak všichni budou mít ve své statistice shodná čísla ve sloupcích Cena rezervace a Cena extrasy, systém dále nerozlišuje a nijak nedělí tržbu mezi bydlící mezi osoby na pokoji.


Částky se vždy přepočítávají do domácí a doplňkové měny a to kurzem ke dni check-outu rezervace.