Věděli jste, že modul Bankety a snídaně umožňuje jednoduše odepsat suroviny ze Snídaní i buffetů z více skladů naráz. Podívejte se na video.


Odpis je v podstatě obdoba výdejky. Slouží k odtížení surovin z určitého skladu v případě nahodilé, či mimořádné události. Např. rozbité nádobí, zkažené suroviny atd.

Postup pro vytvoření nového Odpisu:


1.    Záložka v hlavním menu Sklad - Nový pohyb - Odpis2.    V hlavičce Nového Odpisu vyplňte Sklad, ze kterého se bude odepisovat a datum, ke kterému se odepsané zboží odtíží ze skladu. Lze také přidat poznámky popřípadě kategorii dokumentu (je uživatelsky nastavitelná, v záložce hlavního menu Sklad → Kategorie dokladů → Nová kategorie)3.    Klikněte na zelené tlačítko Vytvořit výdejku a můžete zadávat suroviny. Suroviny lze filtrovat dle kódu a názvu a také filtrovat dle dodavatele či kategorie suroviny.4.    Seznam surovin v odpisu lze editovat (tužtička) stornovat (červený křížek), lze také vkládat suroviny hromadně – Přidat položky hromadně, nebo vložit suroviny kalkulace – Vložení surovin kalkulace.5.    Následně klikněte na Uložit doklad a upravit sklad a tím odpis uzavřete. Tímto se suroviny odtíží ze skladu, který jste zadali v hlavičce odpisu.


 

Pozor: pokud byste odpis neuložili, sklad by se neupravil a odpis bude veden v systému jako tzv. Rozpracovaný doklad. Pokud byste v systému přešli do jiné záložky a zapomněli odpis uložit, zpětně ho můžete najít:


1.    Záložka hlavního menu Sklad → Přehled dokladů → Odpisy2.    Následně filtrujte dle Typu dokumentu → Odpis a Stavu dokumentu → Rozpracovaný, můžete zadat i další filtry.3.    Klikněte na ikonu diskety (viz. obrázek), můžete i nadále editovat, či přidávat suroviny a následně klikněte na Uložit doklad a upravit sklad.