Vložení nové kalkulace probíhá ve několika krocích, které jsou popsány níže, včetně popisu jednotlivých tlačítek.


Podívejte se na video na rychlou kalkulaci:A novou kalkulaci s normovanou kalkulací.Postup:

1. Novou kalkulaci lze do systému vložit přes menu Kalkulace - Nová kalkulace.
2. Vyplníme hlavičku a klikneme na Vytvořit kalkulaci.Kód - Zde vložte kód kalkulace (není nutné vkládat,pokud nechcete využívat).

Název – Zde vložte název nové kalkulace.

Typ bonu – Zde vyberte typ bonu. Typ bonu je např. Bar, Kuchyně a souvisí s tím, z jakého skladu se při prodeji kalkulace odečítají suroviny a s tím, na které tiskárně dochází k tisku bonů.

Sazba DPH – Zde vložte procentuální sazbu DPH prodeje. Věděli jste, že sazbu DPH dokážete změnit například modifikátorem? Ten bude ideální pro prodej piva v nové snížené sazbě nebo pro jídlo s sebou.

Počet porcí – Zde vložte počet porcí, souvisí s vkládáním surovin do kalkulací. Běžně pro nápoje bývá počet porcí 1, pro jídla se většinou rozpis surovin zadává na 10 porcí – systém potom při prodeji jedné porce kalkulace odečte ze skladu množství odpovídající jedné porci (i když rozpis surovin je na porcí 10).

Prodejní cena – Prodejní cena

Alternativní ceny - Lze nastavit několik cen, pokud se kalkulace bude prodávat např. za nižší cenu při ,,happy hours´´ lze si ceny již takto předem definovat. Ty se nastavují v Cenových hladinách.

Vytvořit kalkulaci – Stisknutím tlačítka ,,Vytvořit kalkulaci´´ dojde k vytvoření nové kalkulace a přechodu uživatele do 2. kroku vytvoření kalkulace, který je popsán na obrázku níže.


3.  Vyplníme suroviny nebo kalkulace, které kalkulace obsahuje. Můžeme přidat i kalkulaci (knedlíky a tak dále)


Foodcost - Jedná se o procentuální vyjádření nákladů vzhledem k prodejní ceně.

Počet porcí - Na jaké množství porcí je kalkulace počítána.

Cena za porci - Standardní cena definovaná v prvním kroku, lze zde upravit.

Náklad celkem - Součet všech surovin a kalkulací v rámci kalkulace.

Náklad na porci - Jedná se o náklad na 1 porci.


Množství sklad - Potřebné množství surovin ze skladu na danou kalkulaci.

Množství čisté a Koeficient čisté váhy - Čisté množství suroviny v absolutní hodnotě na danou kalkulaci vzhledem k množství odebranému ze skladu. Většinou vychází z nastavení suroviny, ale můžete si určit i zde, kolik je čistá váha suroviny po zpracování (vykoštění, očištění a tak dále)

Poznámka - Lze vložit libovolnou poznámku.


Panel nástrojů na pravé straně


Editovat hlavičku - Vrátí zpět na první krok při vložení kalkulace.

Alergeny - Lze vložit seznam alergenů pro danou kalkulaci. Alergeny si vložte do Surovin a tím se v kalkulacích podle obsažených surovin zobrazí alergeny, které kalkulace obsahuje. Seznam kalkulací pak můžete vytisknout a dát k náhledu hostům.


Vložení surovin jiné kalkulace - Viz výše ,,Vložit´´.

Kopírovat kalkulaci - Zkopíruje aktuální kalkulaci a otevře okno s prvním krokem vložení kalkulace. Slouží k urychlení práce.

Historie operací - Výpis editací dané kalkulace ( co,kdo a kdy kalkulaci upravoval, atd.).

Zpět - Vrátí o krok zpět na stránku seznam kalkulací.

Rozpis surovin - Rozepíše kalkulaci na jednotlivé suroviny.

Tisk detailu kalkulace - Vytiskne danou kalkulaci.

Export PDF - Vyexportování detailu kalkulace do pdf formátu.

Upravit pořadí položek - Umožňuje libovolné seřazení položek dané kalkulace.

Seřadit abecedně - Seřazení položek podle abecedy.

Seřadit chronologicky - Seřazení položek dle data přidání do kalkulace.