Podívejte se na video vytvoření nové kalkulace pro polední menu.Nabízíte polední buffet menu?

Pojďme s námi společně odepsat suroviny, které na něj šly.

Video jak používat Bankety a snídaně najdete zde.1. Nastavení kalkulace pro polední menu vytvoříme v sekci Bankety/snídaně - Seznam akcí 

2. Zde klikneme na tlačítko Nová položka a následně vyplníme potřebné údaje, viz obrázky níže.
3. Vyplníme hlavičku s názvem Polední menu a dalšími údaji, klikneme na Uložit.
Název – název akce nebo jeho část. Např. Polední menu 24.1.

Datum a čas od – do – datum a čas akce.

Lokalita – lokalita.

Subjekt – firma / osoba z adresáře.

Typ - zde zvolíme typ, pokud jej máme vytvořen ( např. banket, polední menu, coffee break,...).

Šablona – použitá šablona banketů, viz šablony banketů.

Upravit množství dle počtu osob - po zaškrtnutí se daná kalkulace bude upravovat podle počtu osob.

Výchozí sklad - výchozí sklad ze šablony banketů / snídaní. Sklad lze definovat u položek individuálně a je nadřazen výchozímu skladu.

Počet osob - množství osob, pro které danou kalkulaci vytváříme

Rozpočet bez DPH – cenový rozpočet bez DPH


4. V následujícím okně vyplníme další údaje. Můžeme vložit celé kalkulace pokrmů či jednotlivé suroviny,které do menu vložíme.


.

Vložit – vyberte zda chcete vložit surovinu nebo kalkulaci.

Název – vyhledávání názvu nebo části názvu suroviny / kalkulace v seznamu surovin / kalkulací.

Množství – množství suroviny nebo kalkulace.

Sklad – možnost výběru jiného skladu u konkrétní suroviny / kalkulace než je určuje např. šablona.

Stisknutím tlačítka Vložit položku uložíte vybranou surovinu / kalkulaci do akce.


6. Kliknutím na Vložit položku přidáme zvolenou položku do menu.


Pravý panel nástrojů slouží k další práci s vytvořeným menu.
Editovat hlavičku – editace hlavičky akce.

Aktualizovat ceny – aktualizovat ceny.

Vytvořit kopii - vytvoří kopii daného banketu

Uzavřít a upravit sklad – uzavřít akci a upravit sklad (suroviny, které akce obsahuje se odečtou v příslušném množství ze skladu ke dni z hlavičky akce, datum do a čas do ).

Vložit položky šablony – vložení položek z dostupných šablon, více o nastavení šablon naleznete v kapitole 3. Šablony banketů / snídaní.

Vložit tržbu – vložení tržby = údaj prodeje bez DPH pro výpočet plnění rozpočtu a výpočtu foodcostu.

Párovat prodejní kalkulaci – umožňuje spárovat prodejní kalkulaci. Do verze Venta 2.6.1. není propojení s prodejem POS dostupné. Pro více informací se prosím obraťte na naši zákaznickou podporu.

Hromadná změna množství – umožňuje změnit množství u všech zadaných položek.

Změna pořadí položek šablony – změna pořadí surovin a kalkulací v seznamu položek z detailu akce.

Export Excel - vytvoří tabulku z detailu akce.

Verze pro tisk – tisk detailu akce.


Níže na obrázku vidíme položky, které dané menu obsahuje.Název – název suroviny / kalkulace.

Kód - kód položky

Množství na osobu – množství vypočteno poměrově na osobu podle nastaveného počtu osob z hlavičky akce.

Množství celkem – vložené množství suroviny / kalkulace.

Náklad bez DPH – skladová cena suroviny / kalkulace. Výpočet průměrné skladové ceny podléhá nastavení algoritmu výpočtu průměrné skladové ceny (za celou historii / za poslední dny / nepřepočítávat / plovoucí průměr) v záložce hlavní nabídky Nastavení – Systém.

Ikona označuje vloženou kalkulaci.

Ikona slouží pro editaci položky.

Ikona slouží pro smazání položky.


Tržby:

Název – název vložené tržby.

Sazba DPH – vložená sazba DPH.

Základ DPH – vložená tržba bez DPH.

POS – kalkulace - do verze Venta 2.6.1. není propojení s prodejem POS dostupné.