K čemu je RateCode a jak se používá?


RateCode sestavuje nabídky a umožňuje jejich správu. Podívejte se na popis RateCodu a jeho účelu použití. Najdete zde spoustu užitečných rad, jak si usnadnit práci.


Vytvářejte cenové nabídky systematicky.

Používejte zkratky k rychlé cenotvorbě.

Nastavte výchozí hodnoty pro rezervace.


Přínos:

  • Určujete vnitřní rozpad ceny do jednotlivých rastrů.
  • Položky na účtech pro hosty jsou jasné a jednoduché.
  • Vnitřní rozpady ceny mohou být pro hosta skryté.
  • Přesně reportujete a předpovídáte čisté ubytování.
  • Máte přehled o úspěšnosti prodeje nabídek.
  • Z jednoho ceníku ubytování dokážete vytvořit nelimitované množství různých nabídek.
  • Zrychlujete vytváření rezervací a omezujete chybovost uživatelů.
  • Určujete smluvní ceny pro partnery.