Pokud využíváte propojení Hoteltime s telefonní ústřednou, pak se Vám bude hodit Seznam telefonních hovorů. Tento seznam naleznete přes hlavní menu Provoz – Přehledy – Seznam telefonních hovorů.


V seznamu telefonních hovorů uvidíte hovory uskutečněné k danému času uskutečněného hovoru, jeho délkou cenou a pobočkou, odkud byl telefonní hovor proveden. Report lze rozdělit podle pobočky a účtování (hotelové hovory, systémové atd).


Zdroj dat v systému – Data s načítají pomocí ifc mezi aplikací PhoneWatcher, telefonní ústřednou a tarifikačním programem.