Report zobrazuje přehled položek, které byly natíženy na hotelové účty z výrobků a služeb nezávisle na způsobu úhrady. Pokud je položka natížena pro rezervaci do budoucna, odečte se ze skladu až k datu položky.

Najdete jej přes hlavní menu přes Statistiky - Prodeje.


Zdroj dat v systému – Data se načítají okamžitě, nečekají na noční uzávěrku. Položky se načítají jak z položek natížených přes drobný prodej , tak i z položek natížených na hotelové účty. Patří sem i položky na otevřených hotelových účtech.