Forecast denní slouží k zobrazení předpokládaných tržeb za ubytování, pokojonocí, lůžkonocí a RevPAR po jednotlivých dnech zadaného měsíce. Jedná se o náhled do budoucnosti, je to živý report a vypočítává se aktuálně k okamžiku zobrazení podle stavu rezervací. Bere v potaz rezervace jak potvrzené, tak i rezervace na OPCI, což se může i dále filtrovat.


Najdete jej přes hlavní menu Statistiky - Manažerské reporty - Předpokládané tržby (Forecast) - denní.


Zdroj dat v systému – Výkony za ubytování se načítají pouze z položek z rezervací, které jsou v rastru ubytování a nebyly natíženy ručně.