Tento forecast je kombinací ostatních forecastů a ukazuje i pár dat navíc. Můžete filtrovat dle stavu rezervace, skupiny pokojů, typu klientely, po segmentech, ratecodech. Dá se seskupit po dnech a zobrazí případně i všechny segmenty. 

Jako u ostatních forecastů načítají se sem položky se systémovým rastrem ubytování, ale jsou zde i položky se systémovým rastrem stravování. 

Jedná se o náhled do budoucnosti, je to živý report a vypočítává se aktuálně k okamžiku zobrazení podle stavu rezervací. Bere v potaz rezervace jak potvrzené, tak i rezervace na OPCI, což se může i dále filtrovat.


Zdroj dat - všechny rezervace v systému.


Report naleznete v hlavním menu v záložce Statistiky - Manažerské reporty - Forecast kombinovaný