Výkon zobrazuje informaci, kolik bylo natíženo za určité období na účty napříč systémem. Informace o výkonech rozdělených do rastrů se jednou denně do manažerského reportu Výkony hotelu podle středisek načítají a uzamykají spolu s nočním auditem. Najdete jej přes záložku hlavního menu Statistiky - Manažerské reporty - Výkony hotelu podle středisek. 


Report zobrazí výkony za zvolené období dle jednotlivých rastrů včetně grafického znázornění. Je možné vybrat si měnu, i celou řadu dalších filtračních podmínek. Můžete si tak přesně vyfiltrovat třeba konkrétní službu, pokoj, prodejce nebo třeba typ klientely. Report si také můžete seskupit jinak, než podle rastrů - třeba podle služeb. Je možné jej exportovat do Excelu klasicky, nebo podrobně po položkách. Data z rastrů je možné zobrazit kliknutím na název vybraného rastru. Jednotlivé výkony jsou současně rozděleny na výkony bez DPH a včetně DPH. Opět se nabízí sada filtračních podmínek. Je možné prokliknout se na detail konkrétního účtu. 

V případě ručního natížení položky na účet rezervace z detailu rezervace nemá položka standardně přiřazeno číslo pokoje (jen pokud jej obsluha ručně zvolí). Čímž může dojít k tomu, že v případě filtrace v tomto reportu dle typu pokoje+pokoje mohou být data nepatrně zkreslená.

Př. ve Služby-hotel máme založenou položku Coca-Cola s rastrem "Nápoje".
a) při manuálním postingu vyberu číslo pokoje = položka se mi při filtraci dle typu pokoje/pokoje promítne.

b) při manuálním postingu nevyberu číslo pokoje = položka zůstane s rastrem "Nápoje" a při filtraci dle typu pokoje/pokoje se nepromítne. 

Při stěhování pokoje systém nepřepisuje u manuálních postingů číslo/typ pokoje. Tzn. v případě, že např. první den pobytu natížím manuálně položku na účet rezervace, která se bude do výkonů propisovat po celou dobu pobytu. Poté rezervaci přestěhuji na nový typ pokoje, tak stále si položka bude držet rastr původního pokoje. V případě, že po přestěhování manuálně natížíme položku a ručně zvolí obsluha číslo pokoje tak bude při filtrování dat výkon za tuto položku již pod nově přiřazeným pokojem.
Zdroj dat: Report nezohledňuje položky přidané nebo upravené ručně na již vytvořeném dokladu. Data se do reportu načítají z hlavních účtů rezervací, účtů bydlících, stálých účtů, drobného prodeje, účtů sportovišť. Report využijete v účtárně, revenue managementu, při různých kontrolách. 

Tip: Hledáte přehled všech vystavených dokladů za dané období? Hledáte report k odvodu DPH? Účetní report najdete v záložce Fakturace - Účetní report.