Výkon zobrazuje informaci, kolik bylo natíženo za určité období na účty napříč systémem. Informace o výkonech rozdělených do rastrů se jednou denně do manažerského reportu Výkony hotelu podle středisek načítají a uzamykají spolu s nočním auditem. Najdete jej přes záložku hlavního menu Statistiky - Manažerské reporty - Výkony hotelu podle středisek. 


Report zobrazí výkony za zvolené období dle jednotlivých rastrů včetně grafického znázornění. Je možné vybrat si měnu, i celou řadu dalších filtračních podmínek. Můžete si tak přesně vyfiltrovat třeba konkrétní službu, pokoj, prodejce nebo třeba typ klientely. Report si také můžete seskupit jinak, než podle rastrů - třeba podle služeb. Je možné jej exportovat do Excelu klasicky, nebo podrobně po položkách. Data z rastrů je možné zobrazit kliknutím na název vybraného rastru. Jednotlivé výkony jsou současně rozděleny na výkony bez DPH a včetně DPH. Opět se nabízí sada filtračních podmínek. Je možné prokliknout se na detail konkrétního účtu. Zdroj dat: Report nezohledňuje položky přidané nebo upravené ručně na již vytvořeném dokladu. Data se do reportu načítají z hlavních účtů rezervací, účtů bydlících, stálých účtů, drobného prodeje, účtů sportovišť. Report využijete v účtárně, revenue managementu, při různých kontrolách. Tip: Hledáte přehled všech vystavených dokladů za dané období? Hledáte report k odvodu DPH? Účetní report najdete v záložce Fakturace - Účetní report.