Tento report slouží k přehledu, které národnosti nejčastěji vaše středisko navštěvují a slouží nejen ke statistickým přehledům, ale může sloužit i jako podkladový materiál pro marketingové zacílení na určitou skupinu hostů.


Zdroj dat: Data o národnosti se načítají z rezervace, respektive z profilu každého bydlícího, má-li host národnost ve svém profilu vyplněnou. Pokud nevyplníte národnost hosta v rezervaci, zobrazí se ve skupině jako neurčeno.


Data lze vyhledávat jak zpětně tak i pro budoucí rezervace. Je nutné však podotknout, že pro budoucí rezervace nemusí být statistika naprosto přesná, jelikož u některé budoucí rezervace díky nevyplněným údajům o národnosti hosta mohou tuto statistiku zkreslit.