Report zobrazuje obsazenost hotelu v procentech a graficky. Lze použít pouze pokud všechny rezervace mají přiřazené pokoje. Report lze využít do minulosti, aktuální den a i do budoucna. Dále lze porovnat jednotlivé měsíce v různých letech.


Zdroj dat: Data se do reportu načítají z rezervací, které mají přiřazené pokoje. Celková disponibilita pokojů odečte disponibilní pokoje a spočítá obsazenost.