V tomto reportu získáte přehled o aktuálním počtu rezervovaných pokojů ze všech rezervací. 


Zdroj dat: Data se načítají z rezervací a zobrazují množství pokojů den po dni na které byla vytvořena rezervace. Nemusí být vytvořena na konkrétní pokoj, stačí pokud rezervace obsahuje pouze typ pokoje a může být jak potvrzená tak nepotvrzená (opce).


Tuto funkci lze použít jak pro náhled do minulosti tak i do budoucnosti. Data se aktualizují okamžitě, jakmile dojde k vytvoření či smazání rezervace, popřípadě změně stavu.

Sloupec Def zobrazuje potvrzené pokoje, sloupec Tent nepotvrzené (opce).

Řádek Pot.zobrazuje počet pokojů vč. pokojů, které jsou využívány jen pro Overbooking a fyzicky neexistují x počet dní v měsíci.

Řádek Min. je součtem sloupce Def., řádek Max. je součtem sloupce Def. + Tent.