Používáte vedle Hoteltime i Vento a máte tyto dva systémy propojené? Přijde Vám na restauraci hotelový host a přeje si odeslat útratu na svůj účet? Případně lze využít v případě, že na hotelu je větší konference a extrasy si hosté platí sami. I v takovémto případě Vám pomůže odesílání útraty na účet hosta.


Pojďme se tedy podívat, jak na to.


Nejdříve si musíme v Hoteltime zkontrolovat tyto věci :

  • Rezervace je v checkinu a máme vyplněnou sekci bydlící
  • V Detailu pokoje máme zaškrtnutou možnost „IFC – preferovat účty bydlících


Pokud máme vše zkontrolováno a souhlasí, můžeme jít do Venta.


Ve Ventu při úhradě na účet bydlícího se vybírá možnost Hotel. Nejčastější varianty užívání jsou buď odeslání útraty na účet rezervace NEBO v našem případě účty bydlících.
Po kliknutí na účty bydlících Vám Vento vylistuje všechny účty bydlících pro rezervace, které jsou v checkinu a mají vyplněného bydlícího. Po kliknutí na daný účet se úhrada automaticky přepíše do Hoteltime.
TIP- Pozor, pokud není vyplněn žádný bydlící je možné zaslat úhradu na hlavní účet rezervace. Nebo jestli si host není jistý číslem pokoje, můžete použít políčko Vyhledávat a vyhledat dle jména bydlícího.