Tento seznam se nachází Reporty a přehledy -> Seznam uzávěrek


V přehledu uzávěrek jsou zaznamenané veškeré uzávěrky provedené na lokalitách za zadané období. Filtrujte dle potřeby.

  • Lze zde nahlížet do detailu provedených uzávěrek.
  • K uzávěrkám lze vkládat poznámky 
  • Je možné poslední uzávěrku v administraci systému Vento zrušit. (Pouze pokud vento není propojeno s HotelTime. V případě zrušení uzávěrky vrátí systém data poslední uzávěrky zpět na kasu / terminál, kde je možné uzávěrku znovu dokončit.)

Uzávěrky na lokalitách lze provádět individuálně, vždy ale za období od poslední uzávěrky do aktuálního data.


Zdrojem dat jsou veškeré vložené úhrady, převody na účty / účty / typy bonů / účtenky včetně prodejních položek a DPH / storna za danou lokalitu za období od poslední uzávěrky do momentu dokončení uzávěrky na lokalitě / číšníci na směně.