Jak si vede hotel a jaké tržby dělá v čase. Porovnávejte pro lepší vyhodnocení vývoje tržby.