Kde založíte nového uživatele a jak mu vytvoříte přístupy? Login vytvoříte v uživatelích.