Přehled všech vystavených daňových dokladů, základ DPH, DPH, platby, souhrnný report.