Concierge - online check-in, automatické emaily (PreStay, PostStay, Post-Checkin, Doklad nebo faktura emailem, žádost o zálohu). SMTP server nastavení, šablony pro automatické emaily a jak vypadá profil hosta v adresáři - oslovení, jazyk, GDPR souhlasy.


Pojďte se seznámit s Concierge modulem