Nejde se vám přihlásit do systému? Jak postupovat v takovém případě, kde si změnit heslo a kde uchovávat hesla? Co by heslo nemělo obsahovat?