Terminál Vám vypověděl službu? Rozšiřujete provoz o novou prodejní stanici? Nainstalovat Vento zvládnete i sami ze zálohy. Pravděpodobně bude ještě třeba součinnost zákaznické podpory, avšak samoinstalací můžete zásah urychlit. 


Tip: Zálohujte svá data. Nikdy nevíte, kdy se Vám bude záloha hodit. Informujte se u svého správce IT. 


Jak na to? 

Složku s Ventem ze zálohy stačí jen zkopírovat do nového počítače, ideálně do kmenové složky, například na disk C:/Vento. Přidejte zástupce na plochu a spusťte program. 


Nejspíše na Vás vyskočí hláška, že terminál není připraven ke spuštění. Právě v tuto chvíli bude třeba kontaktovat zákaznickou podporu. Připravte si název počítače, případně název terminálu z administrace Venta, abychom lépe identifikovali o který terminál se jedná. Terminál Vám rychle autorizujeme a Vento je připraveno na spuštění. 


Pokud se jedná o nový terminál, který dosud v administraci Venta neexistuje (např. rozšiřujete provoz o novou kasu), je třeba nejprve kontaktovat Vašeho obchodního zástupce, který musí aktualizovat licenční smlouvu. Teprve poté může zákaznická podpora terminál aktivovat. 


Více k terminálům najdete zde. 


A co tiskárny?

Nejčastěji se objevuje napojení přes USB, síť a nebo Bluetooth. Pojďme se na to tedy podívat. 

Pokud již tiskárna v administraci Venta existuje, máte téměř vyhráno. To můžete ověřit přes POS - Tiskárny. 


USB

Tiskárna je připojena a nainstalována přímo v systému Windows. To znamená, že jsem schopen na ní vytisknout cokoliv z Windows. Například z poznámkového bloku mohu vytisknout nějaký krátký testovací text, abych ověřil, že je tiskárna správně zapojena. 

V takovém případě budu mít ve Ventu nastaveno: 

Typ: Ovladač systému

Adresa: "přesný název tiskárny ve Windows" (např. EPSON TM-T20II) - ověříte přes nabídku Start - vyhledejte "Tiskárny a skenery". 


Síť

Tiskárna je připojena k síti. Je třeba zajistit, aby měla statickou IP adresu a nedocházelo tak k jejím změnám. Tiskárnu vypněte, stiskněte a držte tlačítko "FEED" a tiskárnu opět zapněte. Jakmile s tiskárny vyjede účtenka s technickými údaji, můžete tlačítko "FEED" pustit. 

Toto je nejčastěji používaný postup pro získání IP adresy z tiskáren EPSON. Pokud máte jinou tiskárnu nebo výše uvedený postup nefunguje, obraťte se na Vašeho IT správce. 

Na účtence vyhledejte řádek, kde bude nějakým způsobem figurovat "IP address" a kde najdete několik čísel, např. 192.168.21.1. 

V administraci Venta pak musíte mít nastaveno:
Typ: IPv4
Adresa: "IP adresa, kterou jsme v předchozím kroku zjistili" (např. 192.168.21.1)


Tip: Zda je tiskárna připojena správně můžete ověřit přes nabídku Start - vyhledejte "cmd" a potvrďte. Do příkazového řádku napište "ping" a IP adresu tiskárny (např. ping 192.168.21.1) a potvrďte enterem. 


Příklad neúspěšné komunikace, tiskárna není správně zapojena, kontaktujte IT správce. Unreachable, nebo % loss značí komplikace. 


Bluetooth

Tiskárna je připojena přes Bluetooth. Přes nabídku Start vyhledejte "Nastavení Bluetooth a dalších zařízení". Sjeďte dolů a otevřete "Další nastavení pro Bluetooth". Otevře se nové okno, překlikněte na "Porty COM". Důležitý pro nás bude COM port odchozí, poznamenejte si jeho číslo. 

V administraci Venta pak bude nastaveno: 

Typ: COM

Adresa: "odchozí COM port z předchozího kroku" (např. COM4)


S dalšími nastaveními tiskáren, pokud jsou potřeba změnit, Vám v případě potřeby pomůže zákaznická podpora. 


Pokud by se jednalo o tiskárnu novou, je nutné kontaktovat zákaznickou podporu, která musí tiskárnu nejprve do systému přidat. Je vhodné si předem připravit informace k napojení tiskárny - typ a adresu, viz výše. 


Nezapomeňte, že aby tiskárna tiskla účtenky, musí být nastavena jako tiskárna účtů pro daný terminál. To ověříte přes POS - Terminály. 

Bony se budou tisknout jen v případě, kdy je daná tiskárna přiřazena k výdejnímu místu, výdejní místo je vložené v dané lokalitě s vybraným typem bonu a namarkovaná kalkulace má tento typ bonu (může být i neurčeno)


Více k tiskárnám najdete zde.