Systém HotelTime zahrnuje velice široké nastavení uživatelských práv a nabídky uživatelského menu. 


Co se dá všechno nastavit:

  • uživatelské skupiny - vytvoříte si neomezené množství uživatelských skupin podle úrovní kompetencí operací nebo náhledu v systému.
  • vyberte položky hlavní nabídky - každá skupina může mít jinou hlavní nabídku v systému (levá lišta ovládání). Vyberte skupině jen ta místa, která skutečně používá a naopak vypněte ta, která nepoužívá. Každý uživatel má pak možnost přidat si libovolnou položku do oblíbených položek pod vlastním přihlášením (podívejte se na video zde Jak si přizpůsobit vzhled)
  • uživatelská práva - každé skupině můžete navolit uživatelská práva podle její kompetence. Systém disponuje velice širokou nabídkou uživatelských práv, která jasně určují, které operace může uživatel provádět a které nikoliv.


Nastavení uživatelských práv v systému je klíčové pro kontrolu uživatelských operací. Připravili jsme pro vás sadu výchozích uživatelských oprávnění podle jednotlivých skupin:


Recepce

Rezervační oddělení

Front Office Manager

Manager / MOD

Top Management

Účetní


Tip: Správu přístupů do systému a nastavení uživatelských práv by měla zajišťovat odpovědná osoba z hotelu, aby byla jasná kontrola nad okruhy oprávnění a uživatelskými přístupy - nejde o nic složitého, správu může vykonávat kterýkoliv vedoucí pracovník. Nepodceňujte důležitost kontroly nad přístupy do systému, jde především o bezpečnost obchodních dat hotelu a citlivých údajů hostů.


Kompletní popis oprávnění pak najdete zde POPIS UŽIVATELSKÝCH OPRÁVNĚNÍ