Jak nastavit automatické stažení peněz nebo automatickou předautorizaci? Vše nastavíte v RateCodu.
V tomto si článku představíme aktuální nastavení on-line platebního modulu platného od verze HT 4.5.17.

On-line platební modul (automatický billing) je funkce, která v automatickém módu sama předautorizuje resp. stáhne peníze z karty hosta a automaticky vytvoří doklad za přijatou platbu pro pozdější použití. Zároveň hosta e-mailem upozorní na blížící se platbu a následně na realizovanou platbu. 

On-line platební modul spouští zákaznická podpora. Každý hotel si poté nastaví dle svých preferencí parametry fungování. 

Tyto parametry se nastavují na úrovni RateCode přes levé menu - Nastavení – Ceníky – RateCode. 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

 

V detailu RateCode, který chceme nastavit pro automatické stahování plateb, v části Billing aktivujeme zatržítko Aktivní Billing

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Aktivací Billingu se nám zpřístupní nastavení.

Máme zde možnost si zvolit, zda se bude stahovat platba včetně samostatně stojících poplatků (např. poplatků z pobytu).

Pokud nastavíme měnu, která není primární, použije se kurz z Nastavení – Provozovna -  Nastavení systému – sekce Systém.

Typ operace určuje, zda se mají peníze stáhnout nebo má proběhnout předautorizace.

Dále nastavíme jak dlouho před příjezdem má systém peníze stáhnout.

(Zde došlo od minulé verze systému ke změně. V minulosti šlo nastavit automatický billing maximálně na 1 den před příjezdem a parametr 0 znamenal provedení karetní operace ihned po přijetí rezervace.)

Zaškrtnutím "Provést ihned" docílíme stažení plaby/předautorizace ihned po vytvoření rezervace.

 Graphical user interface, application

Description automatically generated

Pokud není zaškrtnuto "Provést ihned", lze nastavit, kolik dní před příjezdem hosta má dojít k automatické platbě. Například číslo 5 by znamenalo provedení operace 5 dní před příjezdem, číslo 0 by znamenalo provedení automatické platby v den příjezdu rezervace.

Políčko Non ref zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o nevratnou zálohu na rezervaci. V praxi u ratecodů, které máme jako "non-refundable" (nevratné).

Nakonec vyplníme, kolik procent z ceny rezervace se má stáhnout a uložíme.

Po uložení je toto nastavení platné pro všechny nové a přeuložené rezervace s tímto RateCodem. Platba proběhne všude tam, kde je u rezervace přiřazen token.

Kontrolovat průběh automatického billingu pak můžeme sledovat přes levé menu – Prodej – Platby – v oddíle automatických plateb.