V systému HotelTime je možné nastavit kromě klasických poplatků, které se vážou na RateCode a počet osob, také poplatky, které se vážou na typ pokoje. Tyto lze navíc nastavit k natížení až pro určitý počet dní pobytu rezervace. 


Nastavení se provádí přes hlavní menu Nastavení - Ceníky - RateCode. 

Po výběru konkrétního RateCodu klikněte vpravo na Typ pokoje - poplatky. Zde si můžete vybrat, jaký poplatek se má natížit (nabízí se vždy služby s přiřazeným rastrem pro poplatek - stejně jako u klasických poplatků u RateCodu). Pro různé typy pokojů lze nastavit různé druhy poplatků. 

Nastavíme, od kolika do kolika nocí se má poplatek započítat. Pokud chceme poplatek počítat např. jen prvních 30 dní pobytu rezervace, nastavíme rozsah 1-30. 

Doplníme cenu a vybereme, zda má být poplatek součástí zadané ceny rezervace (nebo má cenu rezervace o poplatek navýšit). Zaškrtneme, zda se má položka zobrazovat samostatně, nebo bude včleněna do položky ubytování (v takovém případě přebere její sazbu DPH). Případně zaškrtneme, pokud k ceně chceme přičíst i DPH a pokud je položka nezlevnitelná. 


Rezervace s nastavením poplatku 1-30, jak je vidět v obrázku výše, pak při vytvoření rezervace na daný typ pokoje na 32 nocí spočítá poplatek následovně: 

Počet osob u tohoto poplatku není předmětem výpočtu. Poplatek se počítá vždy pro typ pokoje a počet dní. 


S ohledem na to doporučujeme při změnách takové rezervace vždy zkontrolovat a případně dodatečně poplatek upravit. Jelikož je poplatek vypočten na rezervovaný typ pokoje, při stěhování/přiřazení pokoje na jiný typ zůstává vypočtený poplatek neměnný. To je správně, aby se nezměnila dohodnutá cena rezervace. 

Výpočet poplatku můžeme v takovém případě upravit editací rezervace na jiný typ pokoje. Po uložení se poplatek přepočítá podle něj.