Jak svázat službu s terapeutem / pracovníkem? Vždy, když budete chtít vytvořit rezervaci, bude potřeba vybrat pracovníka ke službě.