Tento report provozu udává informaci o množství provedených operací v případě, že máte aktivní Concierge modul s On-line check-in popř. i aktivní rozesílku e-mailových kampaní z HT (potvrzení rezervace, e-mail před příjezdem, Post Check-in, atd.)

Pokud ještě nemáte aktivní Concierge modul s on-line check-in, který automatizuje některé procesy a tím šetří práci zaměstnancům na Front office na jedné straně a na druhé straně optimalizuje náklady na personál, kontaktujte svého obchodního zástupce.Dashboard najdeme přes levé menu - Concierge - Concierge DashboardVe statistikách odeslaných emailů logujeme pouze skutečně odeslané emaily. Data pro Concierge dashboard se generují od 2.2.2023 - dřívější data dohledat nelze. 


Koláčové grafy zobrazují data z dnes a ve výchozím nastavení také stav v aktuálním měsíci.

Filtr umožňuje přepnout mezi zobrazením dat pro tento měsíc, minulý měsíc nebo rozmezí od – do, které lze nastavit na délku maximálně 365 dní.Sloupcové grafy znázorňují průběh automatických funkcí modulu Concierge v jednotlivých dnech, týdnech, případně měsících zadaného období.Po najetí na otazník se zobrazí nápověda ke grafu.Report se aktualizuje každých 15 minut. Pod nadpisem se zobrazuje čas poslední aktualizace reportu.