Tento report managementu poskytuje rychlý přehled o on-line platbách hotelu provedených v sytému HotelTime (statistiky platební brány Adyen nebo Total Processing).


Report zahrnuje také automatické předautorizace a platby, pokud máte aktivní modul Automatický billing. Karetní transakce na fyzickém platebním terminálu na recepci nejsou do přehledu započítávány. 


Billing Dashboard nalezneme přes levé menu - Prodej – Billing Dashboard. 


Pro zobrazení reportu musí mít uživatel udělené oprávnění "Billing Dashboard".


V horní části reportu můžeme sledovat průběh dnešních on-line plateb. Pro zbytek reportu je možné definovat zobrazená data dle časového rozmezí (tento měsícminulý měsícrozmezí od – do). Rozmezí lze nastavit na maximálně 365 dní. Ve výchozím zobrazení sledujeme průběh plateb v tomto měsíci. Jak moc do minulosti lze data prohlížet závisí na typu platební brány a kdy byla integrována. 


Zaměříme-li se na jednotlivé části dashboardu, v interaktivních koláčových grafích sledujeme počet tokenizovaných platebních karet (fyzických a/nebo virtuálních) v systému HT dnes a v zadaném období. Vedle vidíme výši on-line plateb v korunách a v sekundární měně. Pak také počet plateb a průměrnou výši platby. Stejným způsobem jsou zobrazené informace pro předautorizace platebních karet a on-line refundace. Sloupcové grafy znázorňují výši realizovaných on-line plateb a refundací v jednotlivých dnech, případně týdnech či měsících zadaného období. Každý sloupcový graf zobrazuje transakace v jedné měně. 


Po najetí na otazník se zobrazí nápověda ke grafuReport se aktualizuje každých 15 minut. Pod nadpisem se zobrazuje čas poslední aktualizace reportu.