Neprošla rezervace do Hoteltime a přišel k tomu email o nepropsání se zprávou "Booking.TotalPrice is not equal to sum of Room.Prices and Room.Extras". 


Co to vlastně tedy znamená a co dělat dále.


Booking Total Price is not equal to sum of Room Prices and Room Extras znamená, že konečná cena za rezervaci se neshoduje se součtem cen za jednotlivé noci plus extras. Většinou se sice jedná o rozdíly v řádu setin, ale systém i tak nedokáže rozpoznat, která cena je tedy správná. A v takovém případě rezervaci neuloží. 


Například:

totalAmount="203.0200" 

            <stay from="2024-02-10" to="2024-02-11" quantity="1" unitPrice="83.09" 

            <stay from="2024-02-11" to="2024-02-12" quantity="1" unitPrice="65.75"

            <stay from="2024-02-12" to="2024-02-13" quantity="1" unitPrice="54.19" 


Total Amount je 203,0200 EUR.

Ovšem součet cen za noc je dohromady 203,03 EUR. 


Jak tedy postupovat?


1. Obrátit se na channel manager D-Edge ať provede kontrolu cen a rezervaci přepošle do Hoteltime znovu.


2. Na základě souhlasu od smluvního kontaktu, který vedeme pro každou provozovnu je možné upravit v Hoteltime nastavení. Tak, aby systém zapisoval rezervace pouze na základě jednotkové ceny a ignoroval Total Amount. V takovém případě by konečná cena za rezervaci byla pouze součtem cen za noc plus ceny extrasů.


V případě, že provedeme deaktivaci, nemůžeme garantovat soulad cen přijatých rezervací z CHMS v HT. V případě, že by se vyskytla rezervace se špatnou cenou v HT, je třeba se obrátit na podporu D-Edge.