Česky

Pro smazání lokality ve Ventu je nutné splnit následující podmínky:

V dané lokalitě nesmí být přidáno žádné výdejní místo.
V dané lokalitě nesmí být přiřazen terminál.
V dané lokalitě nesmí být přidán uživatel POS.
V dané lokalitě nesmí být přiřazeno žádné místo.
Nesmí být rozpracovaný pro danou lokalitu žádný účet, objednávka,  banket, stálý účet, objednávky z POS, objednávky z Vento QR.
Mazaná lokalita nesmí být napojena na Vento QR lokalitu.
Nesmí být nastaveny Cenové hladiny pro danou lokalitu.
V reportu Nevytištěně bony pro Vento QR nesmí být nevytištěný bon pro danou lokalitu.
V dané lokalitě nesmí být nastavena obrazovka.English


To delete an outlet in Vento, the following conditions must be met:


No endpoint must be added to the outlet.

No terminal must be assigned to the outlet.

A POS user must not be added to the outlet.

No table must be added in that outlet.

No account, order, banquet, permanent/employee account, POS orders, Vento QR orders must not be in progress for that outlet.

The deleted outlet must not be linked to a Vento QR outlet.

Price levels must not be set up for the outlet.

There must not be an unprinted voucher for a Vento QR outlet in the Unprinted Vouchers report.

There must not be a screen set for that outlet.