IT - technické návody pro vaše IT správce

Aktivace/deaktivace čipu selhala - Chip activation/deactivation failed
Česky: Kontaktujte dodavatele externího systému, aby zkontroloval nastavení a prověřil funkčnost na své straně, (předejte přesné informace se screenshot...
Čt, 12 Říjen, 2023 v 1:25 ODPOLEDNE
Tiskárny uvedení do provozu (Vento QR, Vento)
Pokud jste si objednali více než dva páry zařízení (pokladna + tiskárna), budou balení viditelně číselně označena, aby bylo možné identifikovat jaký pár pat...
Út, 16 Květen, 2023 v 10:34 DOPOLEDNE
SK - fiskalní platby a troubleshooting
Jak postupovat v případě potíží: 1. Kontaktujte svého IT nebo odpovědnou osobu, která se stará o technické záležitosti na vaší provozovně, aby prověřil nas...
Čt, 27 Říjen, 2022 v 10:02 DOPOLEDNE