Ve vašem ADYEN Essential portálu si můžete vytvářet platební linky a ty ručně posílat svým zákazníkům. Tato varianta je bez propojení na HT, tzn. nevytváří se žádné doklady automaticky a nejde provádět refund platby z HotelTime.


S nastavení účtu pro generování platebních linků vám pomůže zákanická podpora. Platební link lze nastavit s 3D Secure pravidlem.


Nejčastější použití platebních linků je:

1. MICE - předplatby konferencí s 3DS - jde většinou o jednorázové větší částky jako předplatby k akcím hotelu.

2. Dokup služeb a zálohy k rezervacím napřímo - jde většinou o menší částky, platení link generuje většinou rezervační oddělení, recepce a zasílají ho ručně na hosta.


V  obou případech musí zákazník do HT vložit doklady ručně, pokud je chce v HT mít. K tomu doporučujeme zvláštní platbu s názvem paybylink, aby dokázali odlišit, k jakému ADYEN účtu patří. Tuto platbu můžete znovu nastavit ve spolupráci se zákaznickou podporou HotelTime.


Podívejte se také na video ADYEN ke generování platebních linků: https://help.adyen.com/academy/how-to-videos/pay-by-link/how-to-use-pay-by-link