ADYEN Essential portál slouží pro detailní přehled k uskutečněným online platbám z HotelTime a zároveň pro další operace jako je například vygenerování platebních linků, podávání námitek k zachyceným chargeback/fraud operacím. 


Přístupy do ADYEN Essential portálu získává zodpovědná osoba za hotel od zákaznické podpory HOTELTIME SOLUTIONS. Při aktivaci uživatele přijde na určený email aktivační email, který obsahuje nejen uživatelské jméno, tak i název účtu, který budete pro další přihlášení potřebovat. Heslo ke svému přístupu zadáte z aktivačního emailu.


Uchovávejte svá hesla na bezpečném místě, ideálně v aplikacích určených pro uložení hesel, které chrání hlavní heslo.


Nové uživatele vytváří buď kompetentní osoba za hotel nebo zákaznická podpora HOTELTIME SOLUTIONS na základě autorizovaného požadavku smluvním kontaktem za hotel.


Stránka pro přihlášení do ADYEN bude vyžadovat zadání:

1. uživatelského jména (Username)

2. názvu účtu (Account)

3. hesla (Password)


Tyto údaje zjistíte v aktivačním emailu, který jste obdrželi těsně po aktivaci vašeho uživatele.Rychlá pomoc pro přihlášení:


Všechno máte správně, ale stejně se nejde přihlásit?

Načtěte si prosím znovu url adresu pro přihlášení. Ideálně přímo z aktivačního emailu k ADYEN Essential portálu.


Zapomněli jste svoje heslo?

Klikněte na stránce pro přihlášení na link "Forgot your password", kde je možné své heslo změnit přes email.

K resetování hesla budete potřebovat znát:

uživatelské jméno

název účtu


Nepamatujete si svoje uživatelské jméno nebo název účtu?

Kontaktujte zodpovědou osobu za hotel, která má online platby na starosti. Vaše uživatelské jméno zjistí ze seznamu uživatelů (hlavní nabídky Settings - Users) v ADYEN Essential portálu a název účtu je vidět po přihlášení vlevo na stránce. Ze seznamu uživatelů je možné vám také reset hesla zaslat ručně. Popis postupu najdete níže.


Nepřišel Vám email pro obnovu hesla?

Zkuste to znovu ze stránky přihlášení. Ujistěte se, že máte stále přístup do emailové schránky, která je u vaše uživatele uložená. V minulosti na ni musel přijít aktivační email do ADYEN Essential portálu. Nezapomeňte se ani podívat do složky SPAM. Pokud se nepovede problémy s obnovou hesla odstranit, obraťte se na odpovědnou osobu za hotel, která se stará o online platby. 


2-faktorové ověřování

Dvoufaktorové ověřování můžete nastavit buď přes SMS nebo přes aplikace (př. Google Autheticator).

Při úvodním přihlášení vás systém vybízí k volbě jednoho způsobu dvoufaktorového ověřování. Vyberte ten, který vám bude nejlépe sedět.


Po zadání ověřování bude ADYEN vždy při přihlášení vyžadovat ověření. Vstup bez dvoufázového ověření ADYEN dále nepovoluje.


Rychlá pomoc:


Nepřišla mi SMS s ověřovacím kódem?

Ze stránky ověření můžete kliknout na znovu zaslání ověřovacího kódu. Klikněte na "Request new code" a chvíli vyčkejte, doručení ověření může trvat až několik minut.


V případě, že ověřovací kód nepřišel, pak se obraťte na kompetentní osobu za hotel. V seznamu uživatelů může smazat dosavadní ověření u vašeho uživatele a vy si tak budete moct nastavit nové při dalším pokusu o přihlášení. Postup pro smazání ověření najdete níže.


SMS ověření:


 

Kód v aplikaci se stále proměňuje?

Je třeba stihnout časový limit pro zadání ověřovacího kódu, aplikace kódy mění po uplynutí časového intervalu pro zvýšení bezpečnosti přihlášení.


Ztratili jste zařízení nebo měníte číslo a potřebujete nastavit nové ověření?

Obraťte se na kompetentní osobu za hotel. V seznamu uživatelů může smazat dosavadní ověření u vašeho uživatele a vy si tak budete moct nastavit nové při dalším pokusu o přihlášení. Případně zákaznická podpora HOTELTIME SOLUTIONS může pomoci kompetentní osobu navigovat. Postup pro smazání ověření najdete níže.


Postup při odstranění ověření u uživatele:

1. Přihlašte se do ADYEN Essential portálu.

2. V hlavní menu vyberte Settings - Users.

3. Vyhledejte uživatele, který potřebuje odstranit ověření.

4. Klikněte na uživatelské jméno pro zobrazení detailu uživatele.

5. V sekci AUTHENTICATION METHOD klikněte na ikonu pro odstranění.


Postup pro reset / obnovení hesla:

1. Přihlašte se do ADYEN Essential portálu.

2. V hlavní menu vyberte Settings - Users.

3. Vyhledejte uživatele, který potřebuje zaslat obnovení hesla.

4. Klikněte na uživatelské jméno pro zobrazení detailu uživatele.

5. Klikněte na tlačítko "Send password reset"

 Nenašli jste, to co jste hledali? Kontaktujte zákaznickou podporu HOTELTIME SOLUTIONS zde.