4.3.2 nová verze HotelTime

Nová verze byla uvolněna s těmito úpravami:


Online platby:

  • Nová oprávnění v kategorii On-line platby: Revert předautorizace platební karty, Smazání registrace platební karty, Refund platební karty.
  • V Detailu rezervace i Detailu pokoje se zobrazují externí platby i pro účty bydlících včetně prokliku na konkrétní účet bydlícího a možností vrácení plateb.
  • Při stornování DPP obsahující externí (on-line) platby se tyto platby odpojí "na hotel", lze je potom vrátit ze seznamu: Existující nepřiřazené externí platby

Obecně:

  • Přidání poznámek do reportu stravování po pokojích - nově se zobrazuje poznámka k rezervaci, poznámka k pokoji, poznámka pro pokojskou i poznámka v profilu hosta.
  • Dobropis položky účtu rezervace provede storno položek zbývajících od dnešního dne do budoucna. Upravili jsme tak chování na základě Vašich připomínek, kdy uživatel většinou stornuje zbývající položky, které nejsou uzamčené noční uzávěrkou.


Opravy:

Analýza obsazenosti oprava exportu do excelu na hodnotě Celkový počet osob.

Úkolovníky nově zohledňují časové zóny z nastavení systému.

Upravili jsme propisování změn uživatelských jmen na stálé účty.

Login or Signup to post a comment