4.3.10 HotelTime nová verze

Ve čtvrtek 20.08.2020 dojde k uvolnění nové verze systému HotelTime.


Věnujte prosím pozornost následujícím úpravám:

1. Nové nastavení systému pro účty bydlících v jiné měně


Na základě vyhodnocení používání systému HotelTime jsme se zpracovali nové nastavení pro zakládání účtů bydlících.

V nastavení systému je nově možné vybrat, zda bude systém plošně zakládat účty bydlících v domácí / doplňkové měně, nebo beze změny podle měny rezervace.

Současně s touto úpravou měníme také chování systému. Nově se budou účty bydlících automaticky zakládat pouze při Check-inu pokoje, jestliže je aktivní volba v rezervaci: IFC - preferovat účty bydlících.


Zachováváme možnost založit účet bydlícího ručně.

Jestliže je měna účetu bydlícího odlišná s měnou rezervace, nejde přesouvat položky mezi těmito účty nebo na stálý účet v jiné měně.

Přidáváme zobrazení informace o částkách účtu v obou měnách (v domácí i doplňkové).


Podívejte se na video, které se věnuje práci s účty bydlících a s účty rezervace.


2. Nová funkce Rozdělení dokladu


V editaci faktury je nově možné rozdělit doklad na více dokladů. Funkcionalita je uvolněna v rámci nové verze a je dostupná pro uživatele s uživatelským právem "Rozdělení faktury".


Rozdělit můžete pouze neuhrazenou fakturu. Lze tak rozdělit na více faktur, oproti kterým lze uplatnit uhrazené zálohy. Stejně tak můžete používat také částečné čerpání DPP, které bylo uvolněno před časem.


Seznamte se nejdříve s Rozdělením dokladu, než ho začnete používat. Rozdělení dokladu je nevratná operace a proto funkci používejte uvážlivě.

Podívejte se na video Rozdělení dokladu.


3. Dashboard pro Concierge, který navazuje na online check-in a KioskAPI.


3. Rušíme nastavení RateCodů na Kiosk API, kterou přesouváme na nastavení systému. KioskAPI jsme rozšířili také o informace do detailu rezervace jako jsou zdroj, segment, OTA pre-payment detaily a virtuální karty.


4. Úprava reportu Virtuálních karet a dořešení přepočtů plateb (platba je vždy v EUR) a vytváření DPP v měně rezervace


5. Přibyly videonávody do systému ke klíčovým funkcím systému - nastavení cen, balíčků, stravy a RateCodů. Změna provozovatele,  kurzy přepočtu měn, optimalizace nastavení pro uživatele, segmentace, guestledger, reporty a další.


6. Úprava SiteMinder zápisu rezervací u prvního bydlícího - reagujeme tak na nový příznak zasílaný ze SiteMinder k bydlícím osobám, jsou-li jiné než rezervující.


Příjemné užívání systému přeje tým zakaznické podpory HOTELTIME SOLUTIONS

Login or Signup to post a comment