EU - Digital Green Certificate, osvědčení o očkování, prodělání nemoci COVID-19

Co je to Digital Green Certificate?

Je digitální doklad o tom, že osoba buď prodělala COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu na COVID-19 nebo prošla očkováním proti COVID-19. Tento doklad umožňuje cestování osvobozené od omezení volného pohybu členských států EU.


Certifikát je platný na území EU a je opatřen QR kódem, který slouží k ověření pravosti certifikátu.


Certifikát mohou získat občané EU a příslušníci dalších zemí, kteří na území EU legálně pobývají.

Zdroj Evropská komise: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_cs


Na stávající certifikátech, které vydali instituce v ČR QR kód zatím nefunguje.

Od 1. června budou v souvislosti s implementací zeleného certifikátu (Digital Green Certificate) vydávané jejich nové verze. Na těchto verzích už bude QR kód funkční, bude sloužit k ověření certifikátu v rámci Evropské unie. 


Pokud by s vyskytl host (občan ČR), který ztratil svůj certifikát, vygenerování certifikátu je možné na tomto odkaze: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni


Prozatím není jasné, jakým způsobem přesně vláda ČR zakomponuje používání certifikátů a jaké podmínky pro kontrolu budou stanoveny pro ubytovací zařízení. Určitě ale doporučujeme sledovat aktuální pravidla a doporučení na COVID portále https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/ubytovani

Zdroj MZČR https://koronavirus.mzcr.cz/jak-ziskam-svuj-certifikat/


Certifikáty můžete v HotelTime evidovat jako cestovní doklad.


Podívejte se na krátké video zde

 

Login or Signup to post a comment