HT - online platby a detaily platebních karet

Vážení zákazníci,


rádi bychom shrnuli uvolněné úpravy v systému.


V modulu online plateb byly uvolněny tyto úpravy:

1. nově bude možné použít část předautorizované částky a vytvořit z části zálohu (DPP),

2. v systému jsou nově umožněné jen celé vratky (refund na 100% částky původní platby), nově nebude možné provádět částečné vrácení částky. 

3. přidáváme možnost příznaku vratky (refund) "Chargeback", takto označená vratka provede storno platby pouze v HotelTime a dále nezasílá příkaz k vrácení platby přes modul online plateb. Tuto funkci použijete v případech, kdy byla stažená platba vrácena jinak (např. vyřízením reklamace platby nebo jiným způsobem).


V systému HotelTime je uchovávání detailů karet umožněno pouze tokenizací, tedy pouze v rámci modulu online plateb, který je PCI Compliant.


Podrobné informace o uchovávání platební karet v systému a o online modulu poskytne váš obchodní zástupce.


Přejeme příjemné užívání systému,
zákaznická podpora HOTELTIME SOLUTIONS


Login or Signup to post a comment