Ukončení HotelTime 3.5.0

Vážení zákazníci,


rádi bychom vám oznámili ukončení verze systému HotelTime 3.5.0 do konce roku 2022.


Ukončení podpory HotelTime 3.5.0 je plánované k 1. červenci 2022.
K ukončení aplikací HotelTime 3.5.0 a všech archivů na této verzi dojde nejpozději k 31.12.2022.


Zákazníci, kteří používají verzi 3.5.0 by měli do 1.7.2022 přejít na novou verzi HotelTime 4. Pomoc s přechodem zajišťuje zákaznická podpora, která již všechny zákazníky na verzi 3.5.0 obeslala emailem s výzvou k přechodu na novou verzi. Jestliže jste výzvu neobdrželi, kontaktujte nás prosím zde.


Pro všechny uživatele HotelTime 3.5.0 jsme otevřeli webináře, které jsou zdarma a poskytnou základní přehled o práci v systému a rozdílech mezi verzemi.
Kdy: 3. května 2022 od 11:00
Registrovat na webinář se můžete zde.


Jak přechod na novou verzi probíhá?

Přechod na novou verzi určíme ke konkrétnímu datu, který bude možné po domluvě jednou změnit. Termíny se rychle plní. Přechod není náročný, vyžaduje vaši minimální součinnost. Samotný přechod na novou verzi provádíte s konzultantem a spíše kontrolujete data po přechodu. Konzultant zajišťuje před / během / po přechodu plnou podporu na samostatné telefonické lince.

V případě, že zákazník neposkytne minimální součinnost, přechod na novou verzi uskuteční konzultant v stanovený den, kdy HotelTime 4 bude uveden do výchozího nastavení. 

Konzultant vypracuje analýzu kompatibility před samotným přechodem na novou verzi, která vychází z vašeho stávajícího propojení na 3. strany a použití systému. Z této analýzy je pak patrné, která propojení a nastavení systému budou fungovat i na nové verzi HotelTime 4 a která nikoliv. Zejména exporty účetních dávek z verze HotelTime 3.5.0 jsou nekompatibilní, je tedy třeba vytvořit na vaší straně nové importy pro nové účetní dávky z HotelTime 4. Kompletní dokumentaci zasílá konzultant emailem.


Co znamená ukončení podpory?
Do HotelTime 3.5.0 se budete stále moct přihlásit a provádět uživatelské operace, již ale bez další podpory zákaznického servisu. Nedá se také dále garantovat, že od tohoto data bude HotelTime 3.5.0 stále plně funkční vzhledem k zastaralým propojení na 3. strany či exportům účetních dat v nepodporovaných formátech. Případné legislativní změny s vlivem na položky nebo nastavení systému od 1.7.2022 dále neimplementujeme.

Co znamená ukončení aplikací HotelTime 3.5.0 a všech archivních aplikací?
Pokud jste již přešli na novou verzi HotelTime 4, pak dojde k ukončení aplikace, kterou jste používali předtím a sloužila nějakou dobu jako archiv vašich dat. Je tedy potřeba si stáhnout veškerá data, která chcete zachovat - př. daňové doklady, seznamy rezervací, adresář atd.. K tomuto účelu použijte v systému export do MS Excel, adresář je možné zaslat na vyžádání - kontaktujte nás prosím zde. Po 31. 12. 2022 budou všechny aplikace, data v nich finálně ukončená a   nedostupná.

Zákazníci, kteří používají verzi 3.5.0 by měli do 1.7.2022 přejít na novou verzi HotelTime 4. Po přechodu zůstane aplikace s verzí 3.5.0 dostupná ještě do 31.12.2022, do kdy je potřeba, abyste si stáhli veškerá data, která chcete archivovat. K tomuto účelu použijte export do MS Excel, adresář je možné zaslat na vyžádání po přechodu. Po 31.12.2022 budou všechny aplikace, data v nich finálně ukončená a nedostupná.

Co dělat, když neznám termín přechodu na novou verzi?
Ozvěte se nám co nejdříve. Pošlete email na adresu podpora@hoteltime.com nebo nám zadejte nový požadavek zde.

Co dělat, když na novou verzi HotelTime 4 nechci přejít?

Vzhledem k plánovanému ukončení aplikace HotelTime 3.5.0 k 31.12.2022 je přechod na novou verzi nutný. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.

Děkujeme za spolupráci!
Tým zákaznické podpory HOTELTIME SOLUTIONS

Login or Signup to post a comment