4.5.25 HotelTime nová verze

Vážení zákazníci,


uvolňujeme novou verzi HotelTime 4.5.25 s těmito úpravami:

Nástroj "Booking status push" rozšířujeme o parametr datum narození hosta. Ten se používá pro exporty dat z HotelTme za účelem zpracování třetí stranou.

Upravujeme systémová upozornění a varování v systému tak, aby byly pro uživatele srozumitelnější a případně odkazovaly na článek ve znalostní databázi nebo na místo v systému, které zkontrolovat.

Pro komunikaci s účetním softwarem Carmen přidáváme parametry Code 2, který se posílá jako "AccountCode" a Department code se posílá jako "DepartmentCode". Parametry můžete využít pro nastavení kontací a středisek.


Opravy:
Editace bez vlivu na cenu zachovává nastavený rastr služby z RateCodu.

Účel pobytu při rozdělení hromadné rezervace uchová zadaný účel pobytu i na rozdělené rezervace nejen pro hlavní rezervaci.

Při importu plateb z banky se vytváří Doklad na přijatou platbu, ve kterém se řídí rekapitulace DPH a použití kurz DUZP dokladu, dříve datem vystavení.

Nastavení účetních předkontací pro exporty dat ze systému pro oddíly nastavení: Úhrady, Zaúčtované DPP, Typy dokladů, je nově možné provést na typ dokladu.

Přejeme vám příjemný a hlavně úspěšný závěrečný kvartál roku 2023!

HOTELTIME SOLUTIONS Customer success tým

Login or Signup to post a comment